Årsmeldinger for Akershus musikkråd

Akershus musikkråd har to-årige årsmøteperioder, og årsmeldingene følger de samme periodene. Her kan du laste ned de siste årsmeldingene våre.

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2015-2016
(2017-akershusmusikkrad-arsmelding-2015-2016-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2013-2014
(2015-arsmelding-2013-2014.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2011-2012
(2013-arsmelding-2011-2012.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2009-2010
(2011-arsmelding-2009-2010.pdf, 920kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding Akershus musikkråd for 2009
(2009-arsmelding-2009.pdf, 743kB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2007-08
(2009-arsmelding-07-08.pdf, 531kB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2007-08, kortversjon
(2009-arsmelding-07-08_kortversjon.pdf, 223kB)

/share/mime/48/msword.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2005-06, Word-format (ca 5 mb)
(07-arsmelding_05-06.doc, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2005-06, sentrale prosjekter
(07-arsmelding_05-06-vedlegg2.pdf, 93kB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2003-04
(05-arsmelding-03-04.pdf, 560kB)

/share/mime/48/pdf.png To-årsmelding Akershus musikkråd 2001-02
(03-AArsmelding_01-02-endelig.pdf, 494kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART