Noter fra Nordmøre

07.01.2013 16:08 Skrevet av

Her finner du oversikten over de musikkstykkene som er arrangert fra Nordmøre. Noen er arrangert for korps og kor sammen, andre for bare kor eller bare korps. Det finnes også noen flexi-arrangementer.

Arvegods fra Nordmøre består av 17 arrangementer for kor og korps sammen eller hver for seg. Melodi- og tekstmaterialet er hentet fra kjente tradisjonsbærere på Nordmøre og arrangert av Peter Wergini og Øystein Sandbukt. Materialet er valgt ut av Bjørn Stomsvik som har vært initiativtaker og prosjektleder for Arvegods i Korpsnett Norge.

Stykkene for kor og korps sammen er arrangert slik at det er mulig å framføre stykkene med bare kor eller bare korps dersom man ønsker det - selv om det selvfølgelig gjør seg best sammen. Arrangementene er mulig å spille med relativt liten korpsbesetning, og det er lagt inn stikknoter som kan spilles hvis noen instrumenter mangler. Det er viktig at dirigenten tar ansvar for balansen mellom korps og kor siden størrelsen på ensemblene kan variere. Dirigenten står fritt til å tynne ut besetningen etter behov. 8 av stykkene finnes også i flexi-arrangement.

Samlet varighet av musikken er ca 60 minutter.


Arvegods - tradisjonsmusikk for blåsere og kor

Arvegods dreier seg om å arrangere tradisjonsmusikk for blåsere og sangere. I første omgang arrangeres tradisjonsmusikk fra Nord-Møre og Akershus. Hovedhensikten er å gi kor og korps gode muligheter for samarbeide om god musikk, basert på folketoner og tradisjonsmusikk fra eget fylke og fra øvrige deler av landet.Noter fra Akershus

Her finner du oversikten over de musikkstykkene som er arrangert fra Akershus. De aller fleste stykkene er arrangert for kor og mindre blåsegrupper slik at balansen mellom sangere og blåsere skal passe godt.

Noter fra Akershus - les hele saken
Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART