Lillestrøm musikkråd - hva er det?

10.07.2018 09:58 Skrevet av Jon G. Olsen

21. juni samlet representanter fra musikklivet i Skedsmo, fet og Sørum kommuner seg til et informasjons- og kontaktmøte med sikte på samarbeidet etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020. Det er i dag musikkråd i både Skedsmo og Fet, mens Sørum har et kulturforum. representantene var enige on at det de ønsket seg var et fellesskap fo rmusikklivet, samlet i et nytt Lillestrøm musikkråd.

Etter en kort presentasjonsrunde ble situasjonen i hver kommune beskrevet fra lederne i hver av musikkrådene samt kontaktperson for musikklivet i Sørum. Situasjonen i de tre kommunene er forholdsvis forskjellig, men gjennomgangen viste at allerede i dag er det mange felles arbeidsoppgaver som man jobber med.

Deltakerne hadde meget god dialog, og spurte om situasjonen i respektive kommuner, og et ble en god og nyttig informasjonsutveksling for alle.

Prosessen med kommunesammenslåingen går raskt, og tiden fram til valget i september 2019 går fort. Et forslag til framdriftsplan ble derfor allerede nå skissert for å komme raskt i gang.
Det var et ønske om å komme i dialog med politikerne i forkant av valget, evt gjennom et politikermøte august 2019, og også av andre årsaker kanskje ønske å stifte Lillestrøm musikkråd allerede på forsommeren 2019. De eksisterende musikkrådene kan eventuelt fortsette fram til årsmøtet i 2020, for å kunne avlegge regnskap og årsmelding for 2019 på formelt sett korrekt måte, for så å legge seg ned våren 2020. En slik framgangsmåte vil medføre et stiftelsesmøte i mai/juni. Møtet mente at det er naturlig å legge Norsk musikkråds mønstervedtekter til grunn samt se på eksisterende vedtekter for Fet og Skedsmo musikkråd.

Møtet konkluderte med at alle nå informerer sine respektive styrer, og at det tas sikte på et nytt møte i en «Fellesnemnd for Lillestrøm musikkråd» 2. halvdel av september. Dette møtet får i utgangspunktet form av et møte som starter prosessene med etablering av Lillestrøm musikkråd. Akershus musikkråd påtok seg å innkalle til møtet, samt sette opp forslag til en agenda til møtet. Alle tilstedeværende ønsker seg et felles forum for de frivillige musikklagene i den nye kommunen.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART