Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2).

Akershus musikkråd har regionsansvaret for Akershus, Hedmark og Oppland.

I 2013 har Miff tilbud i 25 av landets soningsanstalter, og målet er at alle innsatte som ønsker det skal få tilbud om å spille.

Ta kontakt med Mari Tangen hos MIFF sentralt for mer informasjon.

E-post: miff [æt] musikk.no
http://www.musikkifengselogfrihet.no

I Akershus har Akershus musikkråd et Miff-tilbud i Ila Fengsel. Tilbudet består av gitaropplæring og et samspillstilbud i band for innsatte ved fengselet. Opplæringen går hver uke og det er stor interesse for tilbudet blant de innsatte. Bandet spiller også på flere arrarngementer hvert år inne i fengselet.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART