Eidsvoll musikkråd tildelt læringspris

21.10.2018 14:15 Skrevet av Akershus musikkråd

Voksenopplæringsforbundet i Akershus sin læringspris for 2018 gikk til Eidsvoll musikkråd, bl.a. for "særdeles aktivt arbeid for å inspirere til økt kulturkompetanse i kommunen". Dette første gangen en læringspris er tildelt et lokalt musikkråd.

Det var Vikens nye direktør for kultur John Arve Eide sto for utdelingen under Lærngsfestivalen 17. oktober. - Når vi skal bygge den nye sektoren i Viken, har vi med den gode kulturen i Akershus. Jeg ser fram til tett kopling med dere og deres organisasjoner. Det er frivillige som er med på å gi de viktige dimensjonene til den gode fritida og de gode livene vi har. Dere er helt avgjørende for et godt og proft samarbeid, uttalte den nyutnevnte direktøren.

Vofos læringspris i Akershus gis til et lag eller en forening som bruker kompetanse for å utvikle seg.

- Årets vinner har utviklet seg til et aktivt og engasjert organisasjonsledd med en rekke gode læringsaktiviteter for lokale aktører, leste Vofos regionkonsulent Marit Sørlie fra juryens begrunnelse. - De er et samlende organ i sin kommune, jobber aktivt med rekruttering, samarbeider med høgskoler om opplæring og har etablert ulike fora for tillitsvalgte og lag der de kan lære og dele erfaringer.

Eidsvoll musikkråd har 21 aktive medlemslag, mange over normalen aktive. De har vært gode til å skaffe midler som nesten uavkortet har gått til lagene, under 1% går til selve rådets arbeid. - Vi har tett kontakt med lagene for å sikre at vi utvikler tilbud de har behov for og rekruttering er et viktig arbeidsområde, påpekte styreleder Rolf Thon som mottok prisen på vegne av Eidsvoll musikkråd.

Prisen henger meget høyt

Voksenopplæringsprisen for Akershus tildeles et lag som aktivt bruker voksenopplæring og kompetanseheving i sitt arbeid, og som kan være et forbilde for andre. Kriteriene sier at "Prisen skal gå til lag som blant annet
•    Aktivt benytter voksenopplæring for utvikling av laget eller av den enkelte deltaker
•    Gir mulighet til faglig utvikling i laget og hos medlemmene
•    Er en arena for læring og gode opplevelser i nærmiljøet
•    Bidrar med idéer og frivillige deltakere til styrer og ressursoppgaver."

Eidsvoll musikkråd er ikke et lokalt lag i tradisjonell forstand. Men dette musikkrådet tar sin samordner-rolle og opplærer-rolle på høyeste alvor.  Jeg vil også tro at det er en fordel for alle musikklagene i Eidsvoll å se framdrift både musikkfaglig og organisasjonsfaglig når Eidsvoll musikkråd er en drivkraft, sier VOFO-A sin regionkonsulent Marit Sørlie i en kommentar.  Eidsvoll musikkråd arrangerer en del kurs som det ikke er gitt at et lokalt lag klare å dra i land alene.  Dermed blir det en vinn-situasjon. På mange måter er Eidsvoll musikkråd et forbilde for lokale samarbeidsrgan for frivillige lag og foreninger i kommune-Norge uansett sjanger.

/share/mime/48/pdf.png Les mer om Eidsvoll musikkråd
(2018_eidsvollmusikkrad-info_laringspris2018.pdf, 20kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART