Målinger i Aust-Agder

19.05.2015 14:34 Skrevet av Aust-Agder musikkråd

Arendal kommune

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Moltemyr skole, gymsal
(_0906_01-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Roligheten skole, musikkkrom
(_0906_02-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Birkenlund skole, auditorium
(_0906_03-rapport.pdf, 846kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Birkenlund skole, gymsal
(_0906_04-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Birkenlund skole, musikkrom
(_0906_05-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Stinta skole, Musikkens hule
(_0906_06-rapport.pdf, 933kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Turnhallen, kjeller
(_0906_07-rapport.pdf, 826kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Turnhallen, Storsalen
(_0906_08-rapport.pdf, 1008kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Munkehaugen skole, ballsal
(_0906_09-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Munkehaugen skole, kafe
(_0906_10-rapport.docx.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Nedenes skole, musikkrom
(_0906_11-rapport.pdf, 972kB)

Evje og Hornnes kommune

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Furuly flerbrukshus, Storsal
(0937_01-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Furuly flerbrukshus, Bandscene
(0937_02-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Furuly flerbrukshus, Bandrom
(0937_03-rapport.pdf, 833kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Evjemoen, Kinosal
(0937_04-rapport.pdf, 1MB)

Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART