HØRINGSSEMINAR OM NY NORSK STANDARD FOR AKUSTIKK I MUSIKKROM

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen ”prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Den nye standarden vil bli et nyttig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. De som har utarbeidet standarden representerer ulike fagmiljøer og interessegrupper, som f eks musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, akustikere, lydteknikere og arkitekter.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Aust- og Vest-Agder musikkråd inviterer herved relevante aktører i Agderfylkene til et åpent regionalt høringsseminar om standarden. Hensikten er å informere om standarden, etablere et godt grunnlag for å kunne gi gode og grundige høringssvar til Standard Norge, samt øke kunnskapen om akustikk som viktig egenskap ved øving, produksjon, undervisning og formidling av musikk.

Mandag 4. nov. 2013 kl 11:00 – 14:00 i Bystyresalen, Arendal kultur og rådhus.

Målgrupper:

  • Kommuner ved f eks bygg/eiendomsetater, skole-/kulturetater, kulturskoler, institusjoner mm
  • Fylkeskommuner ved eiendomsavdeling, videregående skoler og kulturavdelinger (DKS) mm
  • Arkitekter, akustikere og byggebransjen generelt
  • Regionale musikkorganisasjoner og andre musikk/kulturaktører
  • Presse
  • Andre interesserte

Konferansen inkl lunsj er gratis, men det er begrenset med plasser.
KLIKK HER for å sende påmelding til seminaret innen 31. oktober.

Program

11:00   Om standardisering, Standard Norge og bakgrunnen for at Standard Norge har utviklet en standard for akustikk i musikkrom  
           
Erlend Rasmussen fra arbeidsgruppa for Standard Norges høringsforslag, og seniorrådgiver i Norsk musikkråd (erstatter prosjektleder Iiris Turunen-Rindel fra Standard Norge som ikke kunne denne dagen)
              - spørsmål fra salen

11:30   Kriterier for ulike romtyper og bruksområder
                Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler/Musikkens studieforbund
                - spørsmål fra salen

12:30   Lunsj

13:00   Akustikkfaglig gjennomgang av standardforslaget
               
Akustiker Magne Skålevik, Seniorrådgiver akustikk hos Brekke & Strand Akustikk AS
                - spørsmål fra salen

14:00   Avslutning

Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne utvikle seg og å spille bedre, og publikum får ikke den musikkopplevelsen de forventer hvis de akustiske forholdene ikke er gode.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Standard Norge har utarbeidet et forslag til en Norsk Standard som stiller krav til rommene etter den musikkformen de skal brukes til (forsterket musikk, lydsvak akustisk musikk og eller lydsterk akustisk musikk). Bak den nye standarden står representanter fra ulike fagmiljøer og interessegrupper, som for eksempel musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, akustikere, lydteknikere og arkitekter.

Det er åpent for alle å uttale seg om høringsforslaget. Høringsfrist er 20. november 2013.
Få tilgang til høringsforslaget på Standard Norge sin hjemmeside

På høringsmøtet vil det bli informert om bakgrunn, innhold og kriterier i standarden. Det blir anledning til å stille spørsmål til representanter for arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget.


Fra Standard Norges høringsinvitasjon:

Det er i dag ca. 500 000 ulike musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Dessverre klager mange over dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øverom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold. Norske kommuner bruker for eksempel mye penger på kulturhus og øverom i skoler og samfunnshus, men de vet altfor lite om hvordan de skal stille krav til lydforhold for rom der det spilles musikk. Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom.

 

Akustikken – musikkrommets viktigste egenskap

Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne spille bedre og utvikle seg. Publikum får heller ikke den musikkopplevelsen de forventer hvis ikke de akustiske forholdene er gode. En bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Standard Norge er nå blitt enige om en Norsk Standard som stiller krav til rommene etter den musikkformen de skal brukes til, det vil si forsterket, lydsvak og lydsterk musikk.

”Den nye standarden vil hjelpe kommuner og andre til å lage bedre og mer tilpassede lokaler for musikklivet. Det har svært mye å si for de hundretusenvis av barn, unge og voksne som er opptatt av sang og musikk. Vi i musikklivet ber nå alle gode krefter om å kommentere forslaget, både kommuner og musikklivet generelt”, sier Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler.

 

Høringsseminar i andre fylker:
Det planlegges flere høringsseminarer rundt om i landet. Her er de vi kjenner til pr dags dato:

Oppland fylkeskommune web: http://oppland.org/Fag-og-tjenester/Kultur/Nyheter-kultur/Horingskonferanse-om-akustiske-kriterier-for-musikklokaler/

Hordaland fylkeskommune web: http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/Kultur/Kulturnytt/Akustiske-kriterier-for-rom-for-musikkutoving/  

Nordland fylkeskommune er medarrangør på høringsseminaret i Bodø.

ARRANGØRER AV HØRINGSSEMINAR I ARENDAL:

/share/mime/48/pdf.png Invitasjon til høringsseminar til nedlastning
(invitasjon-til-horingskonferanse-4.-nov-2013-ny.pdf, 398kB)

Tips andre som kan ha nytte av denne konferansen
Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART