Om oss

Litt om Aust-Agder musikkråd

Aust-Agder musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i fylket. Vi er musikklivets servicekontor i Aust-Agder, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og samarbeider godt med offentlige myndigheter. I tillegg er vi fylkesledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.

Aust-Agder musikkråd:

 • Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter
 • Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
 • Gjennom våre fylkes - og lokallag representerer vi i alt 33 landsomfattende musikkorganisasjoner
 • Organiserer om lag 5000 aktive musikkutøvere i mer enn 200 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm
 • Arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
 • Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
 • Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • Tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • Er representert i lokale og nasjonale styrer og utvalg, blant annet styret i Norsk jazzforum, styret i Arendal kulturhus AS m.m.
 • Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, kulturskolene og fritidsmusikklivet
 • Samarbeider med Universitet i Agder, kulturskolene i Agderfylkene m.fl. om Talentutvikling innen musikk
 • Har et nært samarbeid med Arendal kommunes kulturnettverk om prosjekter med regionalt nedslagsfelt
 • Er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket
 • Administrerer sekretariatet for Sørnorsk jazzsenter og Ung klassisk

Våre faste bidragsytere

Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART