Hvor finner du oss og hvem jobber her?

Aust-Agder musikkråd har kontor i Arendal kultur- og rådhus der vi er lokalisert i 3.etg. i et regionalt senter sammen med flere regionale organisasjoner/institusjoner.
Vi har stor nytte og glede av å få arbeide i et så mangfoldig nettverk som Arendal kultur- og rådhus rommer, og så er det ekstra hyggelig å være i et hus som tilbyr flotte konserter, teateropplevelser, spennende fagkonferanser og mye mer - året rundt!

Kort oppsummert kan vi si at Aust-Agder musikkråd er:
- kompetanse- og servicesenter for musikk i fylket
- fylkesavdeling av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd
- fellessekretariat med Sørnorsk Jazzsenter
- sekretariat for UNG KLASSISK
- produsent av Agder Cameratas årlige konsertturné med samtidsmusikk fra Agderfylkene
- veiledere i byggesaker som angår musikklivet (øvings- og framføringslokaler)

De ansatte

Inger Haugan Aasland - daglig leder
Inger har musikkpedagogikk, formidling og administrasjon som formell faglig bakgrunn. Hun har arbeidet som klaverpedagog, musikklærer, kulturarbeider m.m. og er fortsatt utøvende musiker i det lokale musikkliv. I musikkrådet arbeider hun med prosjektledelse, saksbehandling, styrearbeid, utredninger, informasjon, faglig rådgivning og veiledning, It og data, økonomi, voksenopplæring samt leder sekretariatssamarbeidet med Sørnorsk jazzsenter, Ung klassisk og diverse samarbeidsprosjekter.


Vidar Kristensen - fagkonsulent og prosjektmedarbeider
Vidar er utdannet som komponist og som musikkpedagog med klaver som hovedinstrument. Han har arbeidet ved kulturskolene i Arendal og Froland i en årrekke, og dessuten medvirket som klaversolist med lokale musikere/ensembler. Vidar har også skrevet mye musikk som bl.a. er framført på konserter i Arendal kulturhus m.m. Høsten 2009 skrev han et bestillingsverk til Aust-Agder musikkråds 30-årsjubileum, og har i årene etter skrevet en rekke nye verk til musikkrådets samtidsturné. Vidar har også arbeidet flere år som org.sekretær for Arendal musikkråd og har vært fagkonsulent og prosjektmedarbeider i Aust-Agder musikkråd siden 2009. Fra 2016 er han inne i en 35 % stilling ved kontoret, med Ung klassisk, VO og diverse prosjekter som arbeidsområde.

Jørn Harald Størkson - daglig leder i Sørnorsk jazzsenter.
Jørn er daglig leder i Sørnorsk Jazzsenter. Jørn har 100 % stilling og kommer fra lederjobb i Arendal kommune. Jørn har solid administrativ ledererfaring og besitter dessuten betydelig kunnskap og innsikt i alt som rører seg innen jazzfeltet. Han er dessuten aktiv i jazzklubbdrift og som trommeslager. Hos oss har Jørn hovedansvar for jazzsenterets virksomhet der bl.a. turneer og andre formidlingsoppgaver inngår. Ettersom jazzsenteret inngår i Sørnorsk kompetansesenter for rytmisk musikk, vil Jørn få ansvar for å drive framover jazzsenterets arbeid innen dette nettverket. Styret i Sørnorsk jazzsenter har arbeidsgiveransvaret for Jørn, men de kjøper lønningstjenester hos Aust-Agder musikkråd.

Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART