Personvernerklæring for Aust-Agder musikkråd

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til aust-agder(a)musikk.no

Voksenopplæringstilskudd (VO)

Fra våre søkere innhenter vi navn, postnummer, telefonnummer, fødselsår og e-postadresse til kontaktpersonen. Disse opplysningen er grunnlag for å gi tilgang til det databaserte programmet som brukes for å kunne motta Voksenopplæringstilskudd. Vårt sentralledd, Musikkens studieforbund, samt Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som eier det databaserte programmet, er videre ansvarlig for databasen der våre søkere legger inn navn og deltakere på VO-kurs. Vi ber søkere være bevisste på hva som legges inn, og samtidig være klar over at det kreves godkjenning fra deltakerne før personopplysninger kan registreres. Persondata kursansvarlig selv registrerer inn i de ulike kursene, vil bli oppbevart i ti år jfr. Voksenopplæringsloven.

Informasjon

Når laget søker voksenopplæringstilskudd gjennom Aust-Agder musikkråd, vil vi lagre e-postadressen til kontaktpersonen, slik at vi kan sende ut viktig informasjon om ordningen. Denne lagres lokalt hos oss, og deles aldri med andre. E-postadressen slettes når du gir beskjed om at du ikke lenger er kontaktperson. Alle felles e-poster inneholder informasjon om hvordan du kan melde deg av utsendingene.

Påmelding til arrangementer, møter og kurs

Gjennom våre nettsider er det mulig å melde seg på ulike arrangementer, kurs o.l.. I forbindelse med dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging. Disse opplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementene. Personopplysningene blir slettet etter endt arrangement. For arrangement som mottar offentlig tilskudd (f.eks. VO-tilskudd, tilskudd fra Norsk kulturråd o.l.), kan nødvendige personopplysninger bli delt med bevilgende myndighet.

E-post

Når du sender e-post til Aust-Agder musikkråd, bør du huske på at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du må derfor aldri sende sensitivt innhold pr. e-post. Om vi mottar en slik e-post, vil vi notere det som er relevant for vår saksbehandling, og deretter slette den.

Nettside

Nettstedet vårt bruker ikke informasjonskapsler. Hovedansvarlig for sikkerhet på vår nettside og vårt e-postsystem er Norsk Musikkråd/Musikkens studieforbund.

Oppdatert oktober 2018

Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART