Konserter i musikkrådets regi

27.08.2018 23:37 Skrevet av Aust-Agder musikkråd

Årets turné er i oktober. Se info på nyhetssiden og på https://www.facebook.com/agdercamerata/

----

Aust-Agder musikkråd har de siste årene produsert og arrangert konserter der vi har fokus på samtidsmusikk fra landsdelen.

Aust-Agder musikkråd ser det som en viktig oppgave å sette fokus på samtidsmusikken, som får ufortjent liten oppmerksomhet, og som ivaretas av svært få arrangører. Musikkrådet ser det som et spesielt ansvarsområde å sette fokus på regionale komponister og utøvere, og har derfor siden 2010 årlig arrangert konsert/turné med fokus på komponister og utøvere fra Agderfylkene. Hovedmålet er å gjøre kjent det aktive miljøet av samtidskomponister i/fra Agderfylkene og at det også finnes et aktivt miljø av profesjonelle utøvere som brenner for denne musikken. Målet er å skape konserter av høy kvalitet som viser bredden av det som skapes av samtidsmusikk i regionen. På konsertene etterstreber vi en bred palett av tonespråk, fra det nesten helt tonale, til fritonale og mer eksperimentelle uttrykk.

De første konsertproduksjonene ble kun framført en gang hver. I 2013, 2014 og 2015 kunne vi takket være støtte og samarbeid bl.a. fra Norsk kulturråd, Aust-Agder fylkeskommune og arrangørkommunene sende konsertn på turné. I 2015 hadde vi 6 konserter i løpet av turnéen, og i 2016 økte vi til hele 9 konserter og spillesteder. I 2017 planlegger vi også 9 konserter fordelt på Agderfylkene, Buskerud, Hedmark og Oslo. Du finner mer info om turnéene ved å klikke på plakatene nedenfor.

Info om tidligere års konsertturnéer finner du under nyhetsarkivet eller ved å klikke på  plakatene nedenfor.

Litt statistikk, inkludert turnéen i 2017:
32 konserter er gjennomført
16 ulike konsertsteder er besøkt
7 fylker er besøkt
57 verk er framført – hvorav 24 urframføringer
15 komponister har stått på programmet
17 utøvere har medvirket


Bakgrunn og mål for konsertprosjektet:

 • Sørlandet har et knippe dyktige utøvere og komponister som enten er bosatt i, eller opprinnelig kommer fra fylket som også brenner for samtidsmusikken. Dette gir en unik mulighet til å skape møtepunkter og til å vise frem det som finnes i Agder-fylkene for et større publikum.
 • Prosjektet stimulerer både til økt utøvende virksomhet blant regionens musikere, og stimulerer til at komponister skaper ny musikk.
 • Samtidsmusikk er en sjanger som ofte får lite fokus, og i Aust-Agder er det ingen arrangører som tar ansvar for å trekke frem sjangeren, noe som gjør at musikkrådene og kulturskolen har gått sammen for å sette fokus på dette.
 • Etter at Rikskonsertene ikke lenger tilbyr kveldskonserter, er det ekstra viktig at lokale arrangører tar tak og gir publikum et variert tilbud i distriktene, noe disse konsertene er medvirkende til.
 • Konsertene er, i tillegg til å presentere musikk av høy kvalitet, også ment å ha et pedagogisk aspekt. Mange av utøverne og komponistene er i tillegg til sin kunstneriske virksomhet også pedagoger i kulturskoler og musikklinjer, og det er til stor inspirasjon for deres elever å se læreren som aktiv musiker.
  I tillegg vil de av komponistene som har anledning, være til stede for å introdusere sine verk, noe som kan gi spennende aha-opplevelser for så vel musikkelever som det vanlige konsertpublikum, og det vil være med på å «ufarliggjøre» samtidsmusikken, og gi folk en større forståelse av det de hører. 
  Konsertene vil være gratis for kulturskoleelever/lærere.
 • Ved å arrangere disse konsertene håper vi å kunne stimulere komponister til å kunne skape nye verk, og gi både utøvere og komponister en scene å vise seg frem på.
 • Vi tar sikte på å tilby noen av konsertene som et samarbeid med vg. skoler med musikklinje for å stimulere til skapende aktivitet blant elevene.

/share/mime/48/audio.png Utdrag av Altumn Allegory av Anna Jastrzebska
(autumn-allegory-utdrag-m.mp3, 5MB)

Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART