AUDITION

Påmelding til audition er nå lukket. 34 kandidater er påmeldt og vi gleder oss til å høre dem på audition 12. januar!

 

AUDITION til musikkonkurransen ”UNG KLASSISK TALENT”

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 13. til 16. mars 2019.
Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år. Konkurransen er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.


Audition er lagt til:

Lørdag 12. januar 2018 fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:30 på Dahlske videregående skole i Grimstad.

Påmeldingsfrist: Fredag 23. november 2018
Påmelding sendes på påmeldingsskjema som du finner HER

Aust-Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Etter påmeldingsfristens utløp sender vi info til påmeldte om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle behov/ønsker om tidspunkt eller spørsmål ellers om audition kan du kontakte oss på telefon 37 00 55 48 eller e-post: aust-agder@musikk.no.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:


Klasseinndeling:
Klasse 1: 8 – 11 år
Klasse 2: 12 – 15 år (til og med 10.klasse)
Klasse 3: 16 – 19 år (elever i videregående skole)
Klasse 4: 19 – 25 år (musikkstudenter i høyere utdanning)

Det legges vekt på tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne. Juryen vurderer også prestasjonene opp mot alder.
Hver kandidat vil få en kortfattet skriftlig vurdering etter audition.

Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema.
På finalen vil Ung klassisk engasjere en felles akkompagnatør for de som trenger/ønsker det. Men ønsker du å bruke din egen akkompagnatør er det i orden.

Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket. Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden. 

Spilletid på audition (og finale):

Klasse 1:   8 – 11 år   3 - 4 minutter
Klasse 2: 12 – 15 år   4 – 5 minutter
Klasse 3: 16 – 19 år   5 – 8 minutter
Klasse 4: 19 – 25 år   8 – 10 minutter


Juryen er den samme på audition som i finalen og består av:

1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
1 representant fra Risør kammermusikkfest
1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
1 representant oppnevnt av Ung klassisk
 
Finalekonserten arrangeres som åpen konsert lørdag 16.mars i Arendal kulturhus.

Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse.
I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand symfoniorkester på neste års festival. Mer info om priser legges ut senere.


/share/mime/48/pdf.png Brosjyre Ung klassisk audition
(auditionfolder-2019.pdf, 229kB)

Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART