SAMSTEMT - en dialog om samarbeid

Det frivillige musikkfeltet er en stor ressurs for et livskraftig og attraktivt lokalmiljø. Musikkfeltet, og det frivillige feltet for øvrig, er limet som binder samfunnet sammen. Men hvordan forvalter det offentlige disse verdiene og det store potensialet? Hordaland musikkråd inviterer sammen med Voss musikkrådtil dialogkonferanse rundt temaet. Voss lørdag 16. mars klokken 14.00 i Osasalen på Ole Bull Akademiet.

Fagkonferanse 2018: Arenaer for lokalt musikkliv

I samarbeid med Stord musikkråd inviterer vi til fagdag og kulturkveld for alle som er opptatt av det frivillige musikklivet. Her vil vi drøfte viktigheten av gode arenaer for både musikk og samtale. Stord kulturhus, 21. april 2018.

Årsmøte 16. mars 2019

Årsmøte i Hordaland musikkråd finner sted på Voss lørdag 16. mars 2019 kl. 12-13.30. Møtet blir holdt i Osasalen ved Ole Bull Akademiet. Etter årsmøtet fortsetter vi med en fagsamling med fokus på offentlige planer som ivaretar det frivillige musikklivet, og høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Stadig høyere kurs- og øvingsaktivitet

Ny rekord i voksenopplæringstilskudd til studie- og øvingsaktivitet i Hordaland. Våre medlemslag rapporterer kurs og timer som aldri før, hele 1.808.959,- ble utbetalt for aktivitet i 2017.

Tilskudd

Hordaland musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

HMR fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

HMR bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom med å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

KOMP - for rytmisk musikk

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA