Årsmøte 16. mars 2019

Årsmøte i Hordaland musikkråd finner sted på Voss lørdag 16. mars 2019 kl. 12-13.30. Møtet blir holdt i Osasalen ved Ole Bull Akademiet. Etter årsmøtet fortsetter vi med en fagsamling med fokus på offentlige planer som ivaretar det frivillige musikklivet, og høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Stadig høyere kurs- og øvingsaktivitet

Ny rekord i voksenopplæringstilskudd til studie- og øvingsaktivitet i Hordaland. Våre medlemslag rapporterer kurs og timer som aldri før, hele 1.808.959,- ble utbetalt for aktivitet i 2017.

Kultur for kommunebygging

Det rike kulturlivet i Nordhordland er avgjørende for at byggingen av en ny storkommune skal bli en suksess. Med kulturen i front vil man kunne styrke en felles identitet i den nye kommunen og videreutvikle et stort mangfold av kulturaktivitet.

Hvordan skape en fin dialog med kommunen?

Velkommen til årets konferanse for lokale musikkråd, kulturråd og kulturnettverk som blir arrangert  23. - 25. september på Hurdalsjøen! Årets konferanse setter fokus på forholdet til kommunen: Hvordan opprette en god dialog til gjensidig nytte.

Bevar kulturaksen fra Engen til Verftet

Hordaland musikkråd har i dag sendt en merknad til byggesaksavdelingen i Bergen kommune etter at det ble klart at eierne av den såkalte Kjødetomten har planlagt å bygge boligblokker der kulturbransjen ønsker mer rom for kultur.

Fagkonferanse 2018: Arenaer for lokalt musikkliv

I samarbeid med Stord musikkråd inviterer vi til fagdag og kulturkveld for alle som er opptatt av det frivillige musikklivet. Her vil vi drøfte viktigheten av gode arenaer for både musikk og samtale. Stord kulturhus, 21. april 2018.

Det offentlige og det frivillige - gjensidig ressurs for hverandre

Kom og møt Bård Vegar Solhjell, ny styreleder i Norsk musikkråd, på landskonferanse for lokale musikk- og kulturråd på Hurdalsjøen konferansehotell 15. - 17. september. Tema: Frivillighetens plass i ny kommunestruktur. 

Fagsamling i Bergen for studieforbund og medlemsorganisasjoner

VOFO Hordaland inviterer til fagsamling og sosialt samvær fredag 3. februar kl. 1700.

"To spor i voksnes læring – nytte eller dannelse?" - en forelesning ved Sturla Bjerkaker, tidligere generalsekretær i VOFO. Målgruppe: Ansatte og tillitsvalgte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjoner i Musikkens studieforbund er altså hjertelig velkomne!

KUTTER EN MILLION KRONER TIL FRIVILLIG MUSIKKAKTIVITET I HORDALAND

I sitt forslag til statsbudsjett kutter regjeringen støtten til studieforbundsaktivitet med 28 millioner kroner, noe som vil føre til 1 million kroner mindre til musikkaktivitet i Hordaland. Dette rammer band, kor, korps, storband, orkester og spelemannslag som alle er avhengig av tilskudd til kurs og øvingsaktivitet som de får fra VO-ordningen. Ordningen er mer enn halvert de siste 20 årene, og trenger ikke kutt men en kraftig økning for å bevare det frivillige musikklivet.

 

Hva skjer med det frivillige kulturlivet etter kommunesammenslåing?

Lørdag 1. april 2017 avholder vi årsmøte i Knarvik misjonshus i Lindås. Etter at  årsmøtet er gjennomført og lunsj er fortært, blir det faglig påfyll med temaet inkludering og tilrettelegging, samt debatt om det frivillge kulturlivets rammevilkår i en ny storkommune.

Opprop mot kulturkutt

Alle landets fylkeskultursjefer roper varsko om at pengene til kulturbyggene er i ferd med å forsvinne fra offentlige budsjetter. "Dette er et alvorlig problem for fylkene. Kulturbyggene er helt avgjørende for kulturlivet i regionene. En halvering av budsjettene vil få store negative konsekvenser", mener Rune Thele, fylkes­kultursjef i Rogaland fylkeskommune.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA