Nyhetsarkiv

SAMSTEMT - en dialog om samarbeid

Det frivillige musikkfeltet er en stor ressurs for et livskraftig og attraktivt lokalmiljø. Musikkfeltet, og det frivillige feltet for øvrig, er limet som binder samfunnet sammen. Men hvordan forvalter det offentlige disse verdiene og det store potensialet? Hordaland musikkråd inviterer sammen med Voss musikkrådtil dialogkonferanse rundt temaet. Voss lørdag 16. mars klokken 14.00 i Osasalen på Ole Bull Akademiet.

Årsmøte 16. mars 2019

Årsmøte i Hordaland musikkråd finner sted på Voss lørdag 16. mars 2019 kl. 12-13.30. Møtet blir holdt i Osasalen ved Ole Bull Akademiet. Etter årsmøtet fortsetter vi med en fagsamling med fokus på offentlige planer som ivaretar det frivillige musikklivet, og høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Fagkonferanse 2018: Arenaer for lokalt musikkliv

I samarbeid med Stord musikkråd inviterer vi til fagdag og kulturkveld for alle som er opptatt av det frivillige musikklivet. Her vil vi drøfte viktigheten av gode arenaer for både musikk og samtale. Stord kulturhus, 21. april 2018.

Stadig høyere kurs- og øvingsaktivitet

Ny rekord i voksenopplæringstilskudd til studie- og øvingsaktivitet i Hordaland. Våre medlemslag rapporterer kurs og timer som aldri før, hele 1.808.959,- ble utbetalt for aktivitet i 2017.

KUTTER EN MILLION KRONER TIL FRIVILLIG MUSIKKAKTIVITET I HORDALAND

I sitt forslag til statsbudsjett kutter regjeringen støtten til studieforbundsaktivitet med 28 millioner kroner, noe som vil føre til 1 million kroner mindre til musikkaktivitet i Hordaland. Dette rammer band, kor, korps, storband, orkester og spelemannslag som alle er avhengig av tilskudd til kurs og øvingsaktivitet som de får fra VO-ordningen. Ordningen er mer enn halvert de siste 20 årene, og trenger ikke kutt men en kraftig økning for å bevare det frivillige musikklivet.

 

Det offentlige og det frivillige - gjensidig ressurs for hverandre

Kom og møt Bård Vegar Solhjell, ny styreleder i Norsk musikkråd, på landskonferanse for lokale musikk- og kulturråd på Hurdalsjøen konferansehotell 15. - 17. september. Tema: Frivillighetens plass i ny kommunestruktur. 

Kultur for kommunebygging

Det rike kulturlivet i Nordhordland er avgjørende for at byggingen av en ny storkommune skal bli en suksess. Med kulturen i front vil man kunne styrke en felles identitet i den nye kommunen og videreutvikle et stort mangfold av kulturaktivitet.

Hva skjer med det frivillige kulturlivet etter kommunesammenslåing?

Lørdag 1. april 2017 avholder vi årsmøte i Knarvik misjonshus i Lindås. Etter at  årsmøtet er gjennomført og lunsj er fortært, blir det faglig påfyll med temaet inkludering og tilrettelegging, samt debatt om det frivillge kulturlivets rammevilkår i en ny storkommune.

Hvordan skape en fin dialog med kommunen?

Velkommen til årets konferanse for lokale musikkråd, kulturråd og kulturnettverk som blir arrangert  23. - 25. september på Hurdalsjøen! Årets konferanse setter fokus på forholdet til kommunen: Hvordan opprette en god dialog til gjensidig nytte.

Fagsamling i Bergen for studieforbund og medlemsorganisasjoner

VOFO Hordaland inviterer til fagsamling og sosialt samvær fredag 3. februar kl. 1700.

"To spor i voksnes læring – nytte eller dannelse?" - en forelesning ved Sturla Bjerkaker, tidligere generalsekretær i VOFO. Målgruppe: Ansatte og tillitsvalgte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjoner i Musikkens studieforbund er altså hjertelig velkomne!

Opprop mot kulturkutt

Alle landets fylkeskultursjefer roper varsko om at pengene til kulturbyggene er i ferd med å forsvinne fra offentlige budsjetter. "Dette er et alvorlig problem for fylkene. Kulturbyggene er helt avgjørende for kulturlivet i regionene. En halvering av budsjettene vil få store negative konsekvenser", mener Rune Thele, fylkes­kultursjef i Rogaland fylkeskommune.

Gledelig økning i antall studietimer i Hordaland

I Hordaland har vi siste år hatt en enorm økning i antall studeietimer innen musikk. Vi har gått opp hele 15 prosent fra foregående år, noe som vil si at enda flere orkester, band og kor har fått støtte for aktiviteten de har hatt i øvingslokale og på konsert.

Bevar kulturaksen fra Engen til Verftet

Hordaland musikkråd har i dag sendt en merknad til byggesaksavdelingen i Bergen kommune etter at det ble klart at eierne av den såkalte Kjødetomten har planlagt å bygge boligblokker der kulturbransjen ønsker mer rom for kultur.

Fra utenforskap til ny sjanse

I stortingsmeldingen "Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring" omtales opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner i positive ordelag. - Det gjenstår å se hva slags konkrete virkemidler som kan gjøre vår sektor til en bedre bidragsyter, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Stortingsmeldingen ble lagt frem fredag 19. februar og skal nå videre til behandling i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen før den til slutt behandles på Stortinget.

Konsert på USF Verftet: 6 band fra fengsel og ettervern

Releasekonsert på Sardinen på USF lørdag 30. januar kl. 12. CD'en som utgis denne dagen er kommet i stand etter et samarbeid mellom Bergen fengsel, Bjørgvin fengsel og Cork Prison i Irland. Prosjektet er en del av Erasmus+ som er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

Rapporteringsfrist for VO-kurs 31. desember

Voksenopplæringstilskuddet for vårens timer er utbetalt, og neste frist for å ferdiggjøre kurs nærmer seg. Som vanlig er fristen 31. desember men det er godt å bli ferdig før jul! 

 

Husk å søke KOMP innen 15. desember

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, viser mm. Søknadsfrist for KOMP 2016 er 15. desember 2015. Online søknadsskjema åpnes 1. desember.

Mer info og søknadsskjema her

Kulturdepartementet bevilger 1 million kroner til utredning av etablering av kulturparaply

Kulturminister Thorhild Widvey har offentliggjort at Kulturalliansen vil motta 1 million kroner for å kartlegge og utrede behovet for en felles nasjonal møteplass for de frivillige kulturorganisasjonene.

Folk i huset

I høst drar vi ut i distriktet for å kartlegge kulturhus som er eid av frivillige organisasjoner. På turneen vil vi sammen med våre samarbeidspartnere Folkeakademiet Hordaland og Hordaland Ungdomslag formidle kunnskap om alt fra konsertarrangering til akustikkmåling, og på denne måten håper vi å bidra til et mer aktivt og mangfoldig musikk- og kulturliv i fylket.

Landskonferanse for lokale musikkråd

Velkommen til landskonferanse for lokale musikkråd helgen 25.-27. september på Hamar! Spennede tema som valg, lobbyvirksomhet, samarbeid med kommunen, håndtering av presse,  bruk av sosiale medier, og hvordan man rekrutterer gode medpsillere til verv i organisasjonen. Påmeldingsfrist 25. august.

TEMA: Online billettsystem

Hordaland musikkråd inviterer for første gang til musikkRÅD.

Har du allerede begynt å selge billetter til dine konserter via et online billettsystem, eller lurer du på om dette kan være noe for deg og ditt lag? Det har skjedd mye innenfor dette feltet de siste årene og det dukker stadig opp nye leverandører på markedet. Vi gir deg en oversikt over ulike aktører, og beskriver hvordan et online billettsystem fungerer. Deretter får du en presentasjon av systemet til Hoopla og TicketCo.

Møtet er gratis og åpent for alle.

KOMP-midlene for 2015 er fordelt

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2015. Det kom inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.564.000 til disposisjon.

Velkommen til årsmøte!

Hordaland musikkråd holder årsmøte på Klosterhagen Hotell fredag 17. april kl. 15.00

Fin økning på kursstatistikken i Hordaland for 2014

I Hordaland ble det i fjor rapportert inn hele 361 kursrapporter. Dette er en økning på  femti registrerte kurs, og betyr at stadig flere søker Voksenopplæringstilskudd for aktiviteten i kor, band, orkester, visegrupper og spelemannslag. 

Kommentar til kulturbudsjettet

Her er Norsk musikkråds kommentar til kulturbudsjettet: Gledelig økning til korfeltet, spillemidler gir uforutsigelige forhold for musikkorganisasjonene, urovekkende reduksjon av spillemidler til kulturbygg, katastrofebudsjett for studieforbundene.

VO-tilskudd utbetalt: 780.000 kroner for høstens øvinger

Hordaland ligger fortsatt godt plassert på statistikken når det gjelder utbetaling av Voksenopplæringsmidler til kurstiltak innen musikk. I løpet av forrige uke ble kursstilskuddet utbetalt til lag som har søkt Voksenopplæringsstøtte for høsten 2013. I Hordaland ble det utbetalt omlag kr. 780.000,- De ulike medlemslagene har rapporter hele 9 267 timer øving siste høst. Totalt for 2013 ble det utbetalt over 1,4 millioner kroner til lag i Hordaland.

Frifond barn og unge øker beløpsgrensen til kr 35.000

Fra og med 1. mai 2014 blir det nå mulig å søke om opp til 35.000 kroner i støtte per kalenderår - dette er 10.000 i økning fra tidligere, og er gode nyheter for de med større prosjekt som festivaler, filmer og andre store arrangementer.

Les mer på siden til Frifond.no

Lytterom 7. mai: New Voices

Møt komponist og universitetslektor  Morten Eide Pedersen i samtale med komposisjonsstudenter fra Griegakademiet på Bergen offentlig bibliotek Musikkavdelingen onsdag 7. mai kl. 19.00. Lytteromet har som tema konserten "New Voices" på Østre 9. mai.

MOVE musikalsk utveksling for ungdom

Har du lyst til å dra til Afrika på musikalsk utveksling i samarbeid med Fredskorpset? Er du mellom 18 og 25 kan du søke MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange) innen 1. mai!

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA