Orkesteret Fossegrimen på Voss. Fra «Messias»-framføringen 10.12.17. Foto: Karl Ystanes, avisa «Hordaland»

Stadig høyere kurs- og øvingsaktivitet

20.12.2018 16:34 Skrevet av Katarina Wolff

Ny rekord i voksenopplæringstilskudd til studie- og øvingsaktivitet i Hordaland. Våre medlemslag rapporterer kurs og timer som aldri før, hele 1.808.959,- ble utbetalt for aktivitet i 2017.

Voksenopplæringstilskudd er en statstøtte som gis til organisert opplæring. Med "organisert" menes det at kor, band, orkester, korps og spelemannslag som er medlem i en av våre medlemsorganisasjoner, og som registrerer og melder inn sine timer til oss, vil motta et tilskudd for sin aktivitet. Det gjøres et enormt arbeid rundt omkring i fylket vårt; det arrangeres stevner og kurs, det undervises i alt fra organisasjonskunnskap via DJ-kurs til samspill for torader, det øves ukentlig i hver lille bygd og på hver en knaus.

Tilskudd til timer med og uten lærer
Band som øver alene uten instruktør kan også motta kurstilskudd fra denne ordningen hvis de følger en av våre studieplaner. Dette kan de fordi vi anerkjenner at aktiviteten som foregår i bandet fører til kompetanseøkning, ikke bare når det gjelder sang- og instrumentkunnskap, men også gir samfunnsnyttige ferdigheter som blant annet samarbeidsevner. I samspillet mellom deltagerne øves evnen til å lytte til andre, tilpasse seg fellesskapet, diskutere og jobbe frem det ferdige musikalske uttrykket.

Integrering og folkehelse
Vi i Musikkens studieforbund anerkjenner musikkens egenverdi som kunstuttrykk, men vi ser den også som en viktig del av samfunnsbyggingen; individer med manglende tilhørighet blir bedre integrert i sitt lokalsamfunn når de deltar i musikkaktivitet, og forskning viser at sang og samspill fører til bedre språkforståelse og folkehelse.

Nasjonale tall
Det har vært arrangert kurs i alle landets fylker, i 266 kommuner. Samlet har medlemslagene gjennomført over 3500 kurs på til sammen 184 000 timer, som er en økning på 2% fra foregående år. Dette gir en total utbetaling på ca. 15,4 millioner. Pengene blir fordelt på arrangørene, som representerer mer enn 41 000 kursdeltagere.

Hordaland-tallene
En stor bit av kaken har siste året gått til Hordaland, som har øket aktiviteten med over 2600 timer i 2017 og oppnådd totalt 26.778 timer fordelt på 445 kurs. Dette er det høyeste tallet noensinne, så det kan vi være stolte av. Godt jobbet til alle dere som gjør en formidabel innsats med rapportering på vegne av laget!

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA