Foto: USF

Bevar kulturaksen fra Engen til Verftet

11.03.2016 14:45 Skrevet av Katarina Wolff

Hordaland musikkråd har i dag sendt en merknad til byggesaksavdelingen i Bergen kommune etter at det ble klart at eierne av den såkalte Kjødetomten har planlagt å bygge boligblokker der kulturbransjen ønsker mer rom for kultur.

DET FRIVILLIGE MUSIKKFELTET BEHØVER FLERE MØTEPLASSER OG FLERE ØVEROM FOR MUSIKK

Utklekkingsarena
Hordaland musikkråd (HMR) er en paraplyorganisasjon for det frivillige musikkfeltet i Hordaland. Dette betyr at vårt hjerte brenner for musikk og kultur i alle former – særlig for den som foregår i det enkelte kor og rockeband. Det frivillige feltet er utklekkingsarena for de som siden skal utøve profesjonelt, derfor er det viktig at alle som ønsker å drive med musikk har gode muligheter til dette. Bergen kommune tar mål av seg til å være en støttespiller for det frivillige kultur- og organisasjonslivet. Med flere tilskuddsordninger er man godt i gang med arbeidet for å bidra til å øke kulturaktiviteten blant innbyggerne, men disse behøver også områder å utøve aktiviteten på.

God akustikk løfter musikkopplevelsen og spillegleden
USF Verftet har i en årrekke vært et kraftsentrum for alle typer kultur i Bergen. Hordaland musikkråd har i mange år erfart nytteverdien av at vår medlemsorganisasjon AKKS Bergen har øvingsrom tilgjengelig for en billig penge for band som trenger et sted å øve. På USF Sardinen har vi i en årrekke arrangert sangkurs for nybegynnere, og vi arrangerer konserter for våre fengselsband (Musikk i fengsel og frihet), og har nytt godt av både lokaler og kompetansen som fagpersonene på USF besitter.

Bergen og Hordaland mottar mest tilskudd til øving for det frivillige musikklivet
Som representant for det nest største studieforbundet i Norge (Musikkens studieforbund) og med flest kurs og øvingstimer i landet, ser vi i Hordaland musikkråd hvordan det syder av aktivitet i korps, spellemannslag og orkestre. Når vi snakker med disse har vi det klare inntrykk at øvings- og fremføringslokaler med gode akustiske kvaliteter er et gjennomgående behov. Gode lokaler med lydforhold som løfter musikken er en forutsetning ikke bare for en god konsertopplevelse for publikum, men også for øvingsgleden blant musikantene – særlig for barn og unge. Får ikke de en god opplevelse på øving og konsert, risikerer vi at store talent faller fra.

Gode boområder trenger gode kulturtilbud
Hordaland musikkråd mener det er svært uheldig å bruke Kjødetomten til boligformål. Ja visst behøves det en fortetting i sentrum, men nye boområder blir ikke gode uten tilgjengelige aktivitetstilbud for innbyggerne. Det er uheldig å bygge boliger i et område som allerede er utviklet for kultur, særlig når det er desperat mangel på flere kulturarenaer – spesielt for det frivillige feltet. I Norge har frivillig deltakelse i organisasjoner og lag alltid stått sterkt. Samfunnet anerkjenner dens nytteverdi, og helsegevinsten for deltakeren er grundig dokumentert. I en tid der temaer som integrering og tiltak mot utenforskap er på dagsorden bør man bygge ut kulturområder – ikke innskrenke dem. Som Engerutvalget påpekte i 2013 er det i et samfunn som står foran store endringer behov for et lokalt og regionalt kulturløft, og her er kommunen en viktig aktør. I kommunens egen kulturstrategi viser man gode visjoner for å bli en foregangsby i landet, men da må man også bygge arenaene der kulturen kan utvikle seg.

Det frivillige musikkliv – en brobygger mellom mennesker
Det frivillige feltet kan ses som en brobygger mellom amatør og profesjonell, og mellom individ og samfunn. I disse dager står i særlig grad behovet for aktiviteter for flyktninger på dagsordenen. Vi ønsker oss flere møteplasser der mennesker kan treffes og utvikle seg på tvers av kulturbakgrunn, kjønn og alder. Hordaland musikkråd ser for seg at området langs sjølinjen rundt den gamle sardinfabrikken på Veftet kan utvikles til å bli et konglomerat av ulike kulturaktører der både utøver og tilskuer kan møtes og myldre sammen i et kreativt rom med unike muligheter for nye samarbeidsformer.
 
Bevar kulturaksen, skjerm området mot flere boliger og enda mer biltrafikk
Konklusjonen er at vi ønsker en reguleringsplan som skjermer dette området mot utbygging av flere boliger og parkeringsplasser. Når målet for byen er å bli et rom for kunst og kultur, trenger vi både et gulv å stå på, gode rammer, og en overbygning som tak over visjonen om å ligge i forkant på kultur. Det fortjener Bergen og dens innbyggere.

 

Les mer om den planlagte utbyggingen på USF sin side.

Kunngjøring av eiers planer ligger her.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA