Fra venstre: Tore Kloster, styreleder HMR, Viggo Bjørge, inkluderingsagent Norges Musikkorpsforbund, Astrid Byrknes, ordfører i Lindås kommune, Jon Askeland, ordfører i Radøy kommune og Tone Stedal Haugland, seniorrådgiver i kultur- og idrettsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Foto: Katarina Wolff

Kultur for kommunebygging

23.03.2018 13:26 Skrevet av Marius D. Romslo

Det rike kulturlivet i Nordhordland er avgjørende for at byggingen av en ny storkommune skal bli en suksess. Med kulturen i front vil man kunne styrke en felles identitet i den nye kommunen og videreutvikle et stort mangfold av kulturaktivitet.

Hordaland musikkråd hadde fagkonferanse om kommunesammenslåing på Knarvik 1.april 2017, der vi var så heldig å få møte flere gode representanter fra Nordhordland. Sett utenfra var det oppløftende å høre at prosessen i regionen tilsynelatende er god og ikke veldig konfliktfylt. Ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, satte tonen for konferansen: "Kulturlivet kjenner ikke kommunegrensene" og ordfører på Radøy, Jon Askeland, kunne følge opp med at kulturlivet har en gyllen anledning til å påvirke kommunen gjennom å være "framoverlente og proaktive". Vi i Hordaland musikkråd mener at man er på et godt spor når man i Nordhordland utpeker kulturlivet som det som kan styrke felles identitet i den nye kommunen, og når kulturlivet får så klare signaler om at et samlet kulturliv vil ha stor påvirkningskraft på kulturpolitikken i den nye kommunen.

Det mest konkrete punktet på kulturfeltet i intensjonsavtalen om ny kommune i Nordhordland er målet om å realisere et felles regionalt kulturhus. Forprosjekteringen av dette er allerede i gang. Det er ønsket at et nytt kulturhus vil bli navet i kommunens kulturliv og ha en samlende faktor som den naturlige møteplassen for kommunens innbyggere. Dette er noe vi til en viss grad allerede ser med den nye kirken på Knarvik som også er en meget viktig kulturarena. Hordaland musikkråd ser at et samlende prosjekt som et nytt kulturhus kan være en viktig suksessfaktor for å bygge en ny kommune. Det er likevel viktig å ikke glemme allerede eksisterende kulturlokaler i regionen. Det er lokalt i hver enkelt bygd/tettsted den jevnlige kulturaktiviteten foregår. De ukentlige musikkøvelsene foregår i gymsaler, klasserom, bedehus, ungdomshus osv. Denne grunnleggende infrastrukturen må sikres og utvikles. Et sentralt kulturhus i den nye kommunen er bare en liten, men betydningsfull, brikke i det store bildet.

Hordaland musikkråd ser mange muligheter i prosessen med å bygge en ny kommune i Nordhordland som er positive for både den nye kommunen og for det lokale kulturlivet. For å utvikle felles identitet i den nye kommunen, har man en enestående mulighet til å bygge dette på kulturlivet og kulturelle aktiviteter. Et nytt kulturhus kan bli en samlende faktor og styrke samholdet ytterligere. Videre ser vi store muligheter for det lokale kulturlivet ved å samle seg og gå i front i byggingen av den nye kommunen. Ved å være i forkant og engasjert i prosessene, har kulturlivet en enestående mulighet til å påvirke kulturpolitikken i den nye kommunen. Det eksisterer allerede kultur- og musikkråd i de tre kommunene og disse, sammen med alle lagene i regionen, må kjenne sin besøkelsestid, ta lederskap i prosessen og se mulighetene som nå er til stede.

Bergen, mai 2017

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA