SAMSTEMT - en dialog om samarbeid

20.02.2019 13:00 Skrevet av Hordaland musikkråd

Det frivillige musikkfeltet er en stor ressurs for et livskraftig og attraktivt lokalmiljø. Musikkfeltet, og det frivillige feltet for øvrig, er limet som binder samfunnet sammen. Men hvordan forvalter det offentlige disse verdiene og det store potensialet? Hordaland musikkråd inviterer sammen med Voss musikkrådtil dialogkonferanse rundt temaet. Voss lørdag 16. mars klokken 14.00 i Osasalen på Ole Bull Akademiet.

Det offentlige har et ansvar for å legge til rette for et bredt og variert musikk- og kulturtilbud. Det frivillige musikkfeltet er en avgjørende bidragsyter til levende og meningsfylte lokalmiljø. På vår dialogkonferanse vil vi se nærmere på samspillet mellom musikkfeltet og det offentliges planer for et sterkt lokalt musikkliv.

Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner nærmer seg sammenslåing. Begge disse fylkeskommunene har egne kulturplaner allerede. Vil vi få det beste fra to verdener og en samstemt kulturpolitikk med oss inn i et samlet Vestland, eller står vi i fare for å oppleve at motstridende interesser fører til mindre effektivt samarbeid? Denne problemstillingen gjelder også mange kommuner som i disse dager jobber med å slå seg sammen til en ny og større enhet. Hordaland musikkråd ønsker å bidra til økt forståelse mellom partene ved å fokusere på felles behov med utgangspunkt i den rike kulturhistorien i hele regionen.

Dialogkonferansen organiseres som en panelsamtale ledet av Ida Habbestad (journalist, kritiker og daglig leder i Norsk Komponistforening). Det blir gode muligheter for publikum å komme med spørsmål og innspill underveis i samtalene. Vi inviterer også de politiske fylkespartiene til å stille i en debatt rundt samme tematikk.

I panelet
- Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd
- Per Morten Ekerhovd, kommende direktør for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune
- Marianne Hoff, Norges Korforbund Sogn og Fjordane
- Anita Nordheim, Norsk Kulturforum og Kommunalsjef for kultur og folkehelse Høyanger kommune
- Hans Erik Ringkjøb, ordfører Voss kommune
- Gjermund Tomasgard, Sogn og Fjordane Folkemusikklag

 

Dialogkonferansen er gratis. Det blir enkel bevertning.


Kulturkveld
Etter dialogkonferansen inviterer vi til kulturkveld på Voss. Det blir en fantastisk kveld med masse god mat og musikk. Det er mulig å delta på hele eller deler av kulturkvelden.
17.00 Konsert med Orkesteret Fossegrimen i Nain (200,-)
19.00 3-retters middag på Park hotel Vossevangen (475,-)
21.00 Konsert med Voss Storband i pianobaren på Park Hotel (gratis)

Påmelding til dialogkonferanse og kulturkveld: https://goo.gl/forms/71hxVzzTojIPQVTB3


Arrangementet er støttet av Hordaland fylkeskommune.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA