Akustikk i musikklokaler

Hva er akustikk?

Et særlig satsingsområde for HMR er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band). 

Ny norsk standard for bedre musikklokaler

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert. Til stede under lanseringen er blant annet ordfører Jon Askeland fra Radøy kommune. På Radøy har man tatt øvingsforholdene på alvor og gjort et grundig stykke arbeid for å undersøke musikklokalene det lokale musikklivet bruker. Målet var å få øvingsforhold som er mest mulig gunstige både helsemessig og musikalsk. Når man hører hva man spiller og synger, blir øvingen mer konstruktiv enn om man sliter med feil etterklang, rumling eller andre akustiske problemerVi måler akustikken

Hordaland musikkråd har utstyr og kompetanse til å gjennomføre akustiske målinger av etterklang og bakgrunnsstøy i alle typer musikklokaler. Vi har blant annet gjort omfattende målinger av øvingslokaler og spillesteder for kor, korps og band på Askøy, Radøy og i Bergen og Vaksdal.

Målinger i Hordaland

Hordaland musikkråd har utført målinger av romakustikk i flere av fylkets kommuner. Rapportene våre ligger alfabetisk under sine respektive kommuner helt nederst.