KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs.

Til hva?

Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Arrangørfaglige kurs og opplæring i f eks booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr mm er støtteberettiget. Dansetiltak støttes kun når levende musikk er en integrert del av aktiviteten.


Hvem kan søke?

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper. Kulturskoler kan også søke, men det forutsettes at prosjektet ikke bare er tilgjengelig for skolens egne elever.


Størrelse på tiltaket

Opplæringsprosjekter som når ut til mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband.

Ikke til drift og til kommersielle prosjekt

KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil heller ikke bli støttet i 2013.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se komp.no. Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 22 00 56 00, eller kontakte de respektive sjangerorganisasjonene.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA