Ny standard for musikkrom på høring - høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen ”prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler.

Presentasjoner

Her finner du og kan laste ned presentasjoner som er gitt på møter om standarden.

Musikklokaler.no

6. juni 2009 åpnet Norsk musikkråd musikklokaler.no , et nytt fagnettsted for lokaler til musikkformål, både for øving og konserter og alle musikksjangere.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART