Landskonferanse for lokale musikkråd

16.06.2017 13:30 Skrevet av NMR

Velkommen til en kreativ og matnyttig landskonferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm på naturskjønne Hurdalsjøen konferansehotell. Årets konferanse har fått tittelen "Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som ressurs for det offentlige". 

Samvirket mellom kommunen og lokalt frivillig musikkliv belyses av erfarne kulturmennesker fra både det offentlige og det frivillige. Dessuten får du møte Norsk musikkråds nye styreleder, Bård Vegar Solhjell.Frivillighetens plass i framtidas kommune vil bli drøftet både fra det offentliges og det frivilliges side. På programmet står dessuten bl a «Kulturskolen som lokalt ressurssenter», og flere inspirerende eksempler på godt samarbeid mellom det offentlige og det frivillige presenteres.

I tillegg til det faglige byr vi på fagligsosiale gruppeaktiviteter i form av musikkquiz, natursti med musikkoppgaver og uformelle musikkaktiviteter.

Representanter for kulturskoler og andre kommunale enheter er velkommen til å delta.

Konferansen gjennomføres 15. – 17. september 2017. Hele programmet finner du her.

Påmeldingsfrist 1. september. Påmeldingsskjema finner du her:

https://goo.gl/forms/pesXWxFZvg9mebrR2

/share/mime/48/pdf.png Program
(lokmr-program-pr-1606-2017.pdf, 289kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART