15 millioner kroner til tiltak mot spillproblemer

27.11.2017 11:45 Skrevet av

Regjeringen har fordelt 15 millionar kroner av overskuddet fra Norsk Tipping til tiltak mot spillproblemer i 2018. Tiltakene skal forebygge spillproblemer knyttet til dataspill og pengespill.

- Kunnskap og forskning er viktig i kampen mot spillproblemer i samfunnet. Det nye kompetansesenteret for forsking som er etablert ved Universitet i Bergen vil være et nav for å samle kunnskap og forskning på feltet. To millioner kroner er satt av til dette senteret i 2018. Vi vil også videreføre innsatsen som skjer i offentlige virksomheter og private støttegrupper for spillavhengige, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Norsk forskningsråd skal lyse ut fire millioner kroner til ulike forskingsprosjekt i regi av Handlingsplanen for spilleavhengige. Som ledd i kunnskapsformidlingen vil departementet bevilge rundt 700 000 kroner. Pengene skal gå til samlinger for b.l.a. forskere, aktører i spillbransjen og dataspill. Informasjonsarbeid er et annet viktig tiltak for å forebygge spillproblemer. Lotteritilsynet og Medietilsynet får tilskudd for å videreføre informasjonskampanjen "Snakk om spill" som er rettet mot barn og ungdom. Totalt er det satt av rundt 2,2 millioner til ulike informasjonstiltak. Helsedirektoratet får 3,5 millioner kroner til behandlingstilbud og forebyggende arbeid i helsetjenesten. Bevilgningen omfatter Hjelpelinjen for spillavhengige og 2 millioner kroner til frivillige organisasjoner som er engasjert i arbeidet mot spillproblemer. 

Spesialrådgiver i Norsk musikkråd, Christin Sund, er er fornøyd med prioriteringen fra Kulturdepartementet: -Norsk musikkråd forvalter betydelige midler som kommer fra spillemidlene. Det er for oss sentralt at Norsk Tipping ivaretar sitt ansvar som ansvarlig aktør. Vi er glad for at det bevilges 15 millioner kroner til tiltak mot spilleproblemer.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART