Et kulturelt kretsløp med Kopinor

13.10.2017 13:50 Skrevet av Kjetil Lien Bjelke

Kor-, korps- og orkestermiljøet er storforbrukere av noter, både i form av originaler og i noen tilfeller også kopierte eksemplarer. Kopinor gir tillatelse til kopiering innenfor visse rammer og sikrer opphavsmenn og utgivere betaling for den kopieringen som skjer, noe som gir økonomisk grunnlag for at nye verk kan bli skapt. 

Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner, som innbefatter forleggere, tekstforfattere, journalister, illustratører, komponister, utgivere og opphavsmenn. Kopinor forvalter rettigheter og forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn, samt store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering. Vederlagene går tilbake til rettighetshaverne, blant annet i form av stipender, kurs og andre aktiviteter.

I samarbeid med Norsk musikkråd sender Kopinor nå ut tilbud til Norsk musikkråds medlemmer om å inngå avtale, enten i form av en sentral avtale for alle ensemblene i medlemsorganisasjonene (tilpasset hhv vokal eller instrumentalensembler), eller en mønsteravtale som hvert enkelt ensemble kan slutte seg til (mønsteravtale for kor og lignende vokalensembler eller for korps, orkestre og lignende instrumentalensembler). Kopinor vil følge opp med direkte kontakt, men les gjerne mer om musikkavtalene og Kopinor her.

Vi anbefaler alle å benytte seg av dette tilbudet. Den representerer en verdi som vi i Norsk musikkråd vil stille oss bak. Med en avtale tar vi del av et kulturelt kretsløp som på den ene siden sikrer at vi som brukere får enkel og lovlig tilgang til åndsverk, samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Som medlem av Korpsnett Norge eller Norges Musikkorps Forbund er du allerede omfattet av en sentral avtale med Kopinor og medlemmer av Norges Korforbund kan slutte seg til Korforbundets mønsteravtale.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART