Idrett (26) – Kultur (01)

07.08.2017 11:46 Skrevet av

Nok en gang kutter Kulturdepartementet i tilskuddet til regionale kulturbygg. Siden 2015 har tilskuddet blitt drastisk redusert fra 135 millioner kroner til 47 millioner kroner for 2017. Fritidsmusikklivet opplever dermed at den kulturelle grunnmuren systematisk blir bygget ned.

Fakta:

I 1995 var forholdet mellom bevilgede tilskudd til regionale kulturbygg og idrettsanlegg i kommunene en til tre. Siden den gang har tilskuddet til idrettsanlegg økt jevnt og trutt mens tilskuddet til kulturbygg har stått på stedet hvil, og de siste årene blitt mer enn halvert. Det blir i dag bevilget 26 ganger mer penger (1, 2 milliarder) til idrettsanlegg enn det blir til lokale kulturbygg.  

-Resultatet av kuttene er at færre og færre lokale brukshus for kultur blir renovert og tilpasset brukernes behov. Flere og flere barn og unge øver nå i lokaler som er direkte helseskadelig og det bør være en prioritert oppgave å ruste opp disse lokalene. Denne utviklingen kan ikke regjeringen være bekjent av, uttaler styreleder Eline Moe Melgalvis

 Kulturdepartementet har siden endringen av tippenøkkelen systematisk saldert eget budsjett ved å flytte faste tilskudd til kulturandelen av overskuddet til Norsk Tipping.

 – Når overskuddet til Norsk Tipping øker, forventer kulturlivet at tiltakene under kulturandelen styrkes, men det som skjer er at departementet til stadighet flytter inn nye tiltak for å frigi midler i eget budsjett. Det er ikke særlig motiverende å se at penger som før gikk til kulturaktivitet rundt om i landet nå blir brukt på X-games og Sykkel-VM, avslutter Melgalvis.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART