NRK Dagsrevyen 24.08.17

Kulturanlegg og breddekultur

30.08.2017 09:06 Skrevet av Bjarne Dæhli

Vil fotballen få alle penga? Vi stilte spørsmålet under Arendalsuka, og fikk politikere, kommentatorer og organisasjonsfolk til å hjelpe oss med å svare: Etter en kraftig opptrapping og satsing på idrettsanlegg, synes det som at det er enighet om at breddekulturen nå må få et løft.

Debatten fra Arendal kan du se her:

Hvordan får vi omsatt enighet til handling? Det er vår hovedutfordring frem mot kulturmeldingen og de kommende statsbudsjettene.

Kulturen har blitt idrettens fattige fetter, skriver kulturkommentator Agnes Moxnes.

NRK dekket saken 24. august: Regjeringen lovet penger til kultur, men kuttet støtten. Her kan du også høre innslaget på Kulturnytt og se reportasjen på Dagsrevyen. 

Leder i Kulturkomiteen, Svein Harberg, sier til NRK at det er mange andre steder på statsbudsjettet som finansierer kulturbyggene. Vi antar at han her tenker på posten «Nasjonale kulturbygg», som ble bevilget 178,5 millioner i 2017. Denne posten er til «bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.». Majoriteten av idrettsanleggene og kulturanleggene i kommunene har vel ikke en slik rolle, og vi mener det derfor heller ikke er riktig å trekke inn denne posten for å sammenligne kulturanlegg og idrettsanlegg.

Den eneste andre ordningen som går til kulturbygg som brukes av kulturfrivilligheten er Musikkutstyrsordningen (over tippemidlene, 27,8 millioner i 2016), en ordning som bør bli sjangerfri - gitt at den får større rammer. Selv om en tok med begge disse tallene i beregningen av kulturanleggenes andel, er kontrasten fortsatt stor. 

Kampanje for kulturarenaer

Kulturalliansen, Musikkutstyrsordningen og Norsk musikkråd står bak initiativet #kulturmåfinnested, hvor vi oppfordrer alle som spiller, opptrer eller bruker lokaler og kulturhus som ikke holder mål til å fortelle om nettopp det. Og ikke minst; vise frem all den flotte kulturaktiviteten som foregår landet rundt i både gode og dårlige lokaler. Vi håper mange av medlemsorganisasjonene blir med på å rette oppmerksomheten mot det som angår oss alle: Et sted å øve - og et sted å fremføre. 

Budskapet vårt er ikke at fotballen må få mindre for at kulturfrivilligheten skal få mer. Budskapet vårt er at nå er det lokalene til det lokale kulturlivet som må få et løft.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART