Kulturen er et økosystem som må pleies

16.06.2017 11:16 Skrevet av Kjetil Lien Bjelke

Ellen Persvold er i fyr og flamme om dagen: Ikke bare skal hun sitte i styret i Kulturalliansen, men hun går etter alle solemerker på med en nye periode i Norsk musikkråd også. I tillegg skal hun fortsette ufortrødent med sine oppgaver som daglig leder i Valdres Folkemusikkarrangement.


Først og fremst: Gratulerer med styreverv i Kulturalliansen, og mest sannsynlig to nye år i styret til Norsk musikkråd. I tillegg er du du daglig leder i Valdres Folkemusikkarrangement. Hvordan får du tid til alt dette, da?

-Takk for det, og takk for skummelt spørsmål. Jeg brukte god tid når jeg vurderte kandidaturet til Kulturalliansen, men jeg synes det skjer såpass mye spennende nå at det var en sjanse jeg gjerne ville gripe. Så får heller «ordning og reda» på hjemmebane tones enda litt mer ned. Hehe. 


Kulturlivet i en kommune er jo veldig forskjellig fra kultur- og musikklivet på nasjonalt plan. Likevel vil jeg tro at det finnes mange likhetstrekk i hvordan man tenker strategisk; ikke minst hvordan man får til samarbeid og gode synergier. Hvilke lærdommer tar du med inn i styrevervene?

-Kommunalt og nasjonalt kulturliv er jo forskjellig, men for meg er det to sider av samme sak. Det tror jeg vi alle er tjent med å fokusere på. Jeg liker tanken om kulturlivet som et økosystem som er avhengig av mange små deler for å fungere. Kunsten eksisterer jo i en kontekst som består av mange komponenter. Og alle disse komponentene må pleies og bygges. Det er for meg grunnlaget for en helhetlig kulturpolitikk. 

Ellers er idretten en inspirerende storebror på anleggssiden. Her er det krav om anleggsregister og kommunestyrebehandling av prioritering av søknader til Spillemiddelordningen. Det gir politisk bevissthet og er en god systematisk ordning som også bør gjelde for spillemidlene som går til kulturbygg. 

Kulturlivet i en kommune er dessuten også en del av kulturlivet på nasjonalt plan. Fra min kommune skulle det være nok å nevne Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Guro Kleven Hagen, Hallgrim Hansegard og Frikar, samt Jørn Hilme-stemnet, Strunkeveko og Valdres sommersymfoni. Det er nasjonale størrelser som preger og på ulike vis er premissgivere for norsk kulturliv. 

Hva er de viktigste sakene Kulturalliansen bør jobb for i dag?

-Anleggssituasjonen for kultur i Norge er en viktig sak, men jeg brenner også for et mangfoldig og mindre fragmentert kulturliv. Det tror jeg blir viktig. Jeg tror også at en bevisstgjøring av begrepet frivillighet i vår sammenheng kan være lurt. Og som tidligere kultursjef mener jeg også at KS er en instans vi må prate mer med. Kulturskolerådet har gode ting på gang med KS, og det er viktig, men kulturskolen er bare en del av grunnmuren i norsk kulturliv. Vi bør stimulere KS til et helhetlig blikk. 

Hvis vi ser inn i krystallkulen: Hvordan tror du Kulturalliansen er posisjonert om –si- fem år?

-Jeg har ikke et nært forhold til krystallkuler, men jeg håper at vi har et like mangfoldig kulturliv om fem år der Kulturalliansen er et samlende og sentralt knutepunkt.
 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART