Kunngjøring - Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner

11.01.2018 16:07 Skrevet av Norsk musikkråd

Også for tilskuddsåret 2018 er denne tilskuddsordningen finansiert over Tippenøkkelen. Det betyr at søkerorganisasjonene ikke mottar endelig tilskuddsbrev og midler før i juni. Norsk musikkråd er i dialog med Kulturdepartementet, slik at vi også i år kan foreta en tentativ fordeling i løpet av februar/mars med utbetaling av 5/12 av tilskuddet.

Frister for søknad 2019 og rapport 2017

Norsk musikkråd har i år forsøkt å forenkle rapporteringen og ettersending av nødvendig dokumentasjon ved å sette en felles frist for dette, 1. september 2018. Vi understreker viktigheten og nødvendigheten av at fristen for søknad 2019 og rapport for 2017 overholdes. Det vil ikke gis utsettelse på fristene, bla fordi Norsk musikkråd skal søke om midler fra Kulturdepartementet 1. mars. 

Viser til retningslinjenes bestemmelser. Rapportfrist for 2017 er 1. september 2018 og søknadsfrist for 2019 er 15. februar 2018. Søknadsfristen er absolutt. Det vil ikke bli gitt utsettelse på fristen eller innsending av nødvendig dokumentasjon. Det fordrer at alle mottakerorganisasjoner sender inn nødvendig dokumentasjon innen fristen, slik at Norsk musikkråd rekker å foreta nødvendige kontroller.

 Minstekrav for tilskudd

Norsk musikkråd understreker at søkerorganisasjonene sender inn godt opplyste søknader, på vedlagte skjema, og legger ved nødvendig dokumentasjon. Søknad om tilskudd 2019 skal inneholde følgende opplysninger:

* Søknadsskjema i fullstendig utfylt stand

* Budsjett for 2019

* Årsrapport for 2017 (kort omtale av organisasjonens samlede virksomhet i 2017 sett i forhold til organisasjonens målsetninger)

* Foreløpig regnskap for 2017

 Rapport for mottatt tilskudd i 2017:

* 1. september 2018 - Budsjett for 2018 i balanse

* 1. september 2018 - Revidert årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2017

 Annen informasjon

A - Alle søkerorganisasjonene ønskes velkommen til brukerseminar tirsdag 13. februar 2018. Egen invitasjon sendes.

B - Styret i Norsk musikkråd har oppnevnt et regelutvalg som skal utarbeide nytt regelverk med objektive kriterier. Regelutvalget legger opp til en høringsrunde. Mer informasjon blir presentert i løpet av februar.

C - Norsk musikkråd hadde som ambisjon å åpne ny nettbasert søknadsportal fra og med i år. Det har vært flere utfordringer i testperioden. Vi har besluttet, for å kunne kunngjøre tilskuddsordningen denne uken, å videreføre tidligere søknadsrutiner.


Vedlegg:

Retningslinjer for Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner

Søknadsskjema 

 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART