Foto: Faksimile NRK

Ny regjering skal vurdere tippemidlene til kulturbygg

26.01.2018 14:14 Skrevet av Kjetil Lien Bjelke

Søndag ble det klart at Venstre inngår regjeringssamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet. «Jeløya-plattformen» har flere lovende signaler for musikkfrivilligheten i tiden som kommer.

Arbeidet for å bedre øvings- og fremføringsforholdene i kulturanlegg står sentralt hos Norsk musikkråd. I desember ble det sendt innspill til den nye kulturmeldingen hvor vi fremholdt viktigheten av å fornye rammer og støtteordninger for lokale og regionale kulturbygg. Over flere år har de midlene som blir bevilget til kulturbygg over tippemidlene blitt kraftig redusert til fordel for andre tiltak på tippenøkkelen. Den nye regjeringsplattformen vil «vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel». Dette må anses som et svært positivt signal.

Videre vil Norsk musikkråd trekke frem flere andre gode målsetninger i det blå-grønne kultursamarbeidet:

Mye tyder på at barne- og ungdomskultur vil ha en fremtredende rolle i regjeringens fremtidige politikk: «Regjeringen vil gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Regjeringen vil gi flere barn mulighet til å delta på et kulturskoletilbud gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas.»

Norsk musikkråd er godt fornøyd med at regjeringen anerkjenner både kulturskolens og frivillighetens rolle i å gi barn og unge best mulig tilbud og utviklingsmuligheter der de bor, og at dette blir prioritert på et høyt nivå. 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART