Venstre og KrF vil reversere kuttene til studieforbund

07.11.2017 14:43 Skrevet av Kjetil Lien Bjelke

«Vi ønsker selvsagt disse prioriteringene hjertelig velkommen, og håper at KrF og Venstre klarer å tale frivillighetens sak i de endelig budsjettforhandlingene», sier daglig leder i Musikkens studieforbund, Ludvig Claeson.

I de siste ukene har kuttet til studieforbund vært et av de mest diskuterte og kontroversielle prioriteringene i regjeringens frivillighetsbudsjett. Det frivillige musikklivet har følt seg hardt rammet, og er bekymret for vilkårene til blant annet kor, korps og orkester. I sine alternative statsbudsjett er Venstre og KrF tydelige på at kuttene i så fall vil skje mot deres vilje.

Venstre og KrF tydelige melding til regjeringspartiene er at de gjennomgående kuttene til frivillige organisasjonene er uheldige. De ønsker å reversere kuttene og i stedet styrke innsatsen mot sektoren. Dette gir seg utslag i at KrF ønsker kuttet på 22,5 millioner kroner til studieforbund reversert, og øker dessuten bevilgningene med 5 millioner kroner for å kompensere for lønns- og prisvekst. Venstre nøyer seg med å putte 22,5 millioner kroner tilbake i budsjettkabalen.

Selv om vi ikke kjenner utfallet av dette, er dette et tydelig signal fra de forhenværende støttepartiene, og mulige regjeringspartnere, at voksenopplæring er en grunnpilar i norsk kultur- og samfunnsliv.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART