Foto: Kjetil Lien Bjelke

Vi må TA plass!

04.01.2018 17:59 Skrevet av Kjetil Lien Bjelke

Skolebygg fungerer som lokale kulturhus landet over, men er i liten grad bygget for det. De fleste som er engasjert i kultur og frivillighet har fått erfare at deres behov ikke blir ivaretatt, og det blir jammen ikke elevenes heller. Kulturtanken inviterte til innspillkonferanse sist uke og rettet fokuset på den mangelfulle anleggssituasjonen, og hvordan kulturlivet i fellesskap bør jobbe for å bli hørt. 

Eggkartonger og sorte søppelsekker

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, sa det rett ut:

Kulturarenaer er ikke prioritert hos arkitekter, byggebransjen eller skoleverket. Mens idretten er veldig klar på hva de vil og får det til, driver vi fremdeles å monterer eggkartonger for å dempe gjenklangen i veggene. Vi henger opp søppelsekker over vinduene for å blende lokalet før forestillingen. Hvorfor er det slik, når alle vet at skole og kultur knytter oss sammen og skaper gode nærmiljø?

Det er ikke til å stikke under en skolepult at vi er på etterskudd: Idretten er milevis fremfor kulturen når det gjelder systematisk innarbeiding av lover, reguleringer og byggeforskrifter som kommune og byggherre må ta til etterretning når de planlegger nye skolebygg. Ved hjelp av godt fungerende idrettsråd blir ofte planprosesser for idrettsanlegg i skolebygg til en hyggelig selskapslek. Slik er det ikke for kulturlivet.

Intet nytt fra Departementet

Tilstede var også Øystein Strand, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet. Han har selv jobbet i både kommune og fylkeskommune, samtidig som han har vært engasjert i korpslivet som musiker og dirigent. Han bekreftet at også er forvaltningen henger etter når det gjelder å tilrettelegge for kultur i skolen: Det er krevende å finne verktøy som virker!

For øvrig skrøt han av Kulturalliansens evne til å sette problematikken på dagsorden i valgkampen, og fikk det til å virke som om Kulturdepartementet er mer ”på ballen” enn tidligere. Det er uansett svært viktig at både Kultur- og Kunnskapsdepartementet var tilstede på konferansen og anerkjenner utfordringene både vi – og de –har.

Klar tale fra Facebook

”Hei. Kan desverre ikke komme, men her er innspill: Plis få med at BLENDING (helt mørkt) av spillelokale er svært viktig for både dagens og fremtidens forestillinger. + Mulighet for å skru av BRANNVASLERE i aktuelle soner og gangen utenfor, og å kunne manuelt skru av TAKLYS som ikke skrur seg på igjen automatisk. Samtlige "flerbrukssaler" jeg har vært borti sliter max med disse tre:-) Likeledes kan oppheng for hvit moltonduk være lurt eller en lys bakvegg som man kan projisere på. Stå på! (..)”

Dette skrev Peter Baden, tekstforfatter og regissør av Rytmer fra verdensrommet, på Facebook et par dager før konferansen. Med et ble dette et ganske treffende bilde av den faktiske virkeligheten omreisende musikere, skuespillere, dansere, teknisk personell (og mange, mange flere) opplever når de reiser rundt med forestillinger på norske skoler. Kjell Moberg fra Scenekunstbruket hadde som punchline i sitt innlegg at tilretteleggelse kun fungerer på den gode vilje

Det er slik at oppsetninger går av stabelen på tross av, og ikke på grunn av fasiliteter og tilrettelegging. Men det er uvisst hvor lenge et kulturliv kan blomstre med grunnleggende misforhold mellom ambisjoner og fundament.

Skolen som lokalt kulturhus

Selv om Oslo som så mange andre steder har et  etterslep på egnede rom for kultur, er det også piler som peker i riktig retning: Hovedstaden er nemlig den første kommunen i landet som har fått kulturanlegg inn i standard kravspesifikasjoner for skolen. Dette betyr at plangruppe, arkitekter og byggherre skal sørge for at nybygg også skal fungere som lokalt kulturhus. Da må trafikk og aktivitet skilles, og det må utredes behov for variabel etterklang. Siden skolebygg i stor grad er designet for flerbruk må de også disponeres for egnethet: Det vil si at anlegg som brukes til kulturformål skal ha egnet takhøyde, volum og lagerrom.

Iver Waage sitter som anleggskonsulent i Oslo musikkråd, en stilling som delvis er subsidiert av kommunen. Dette medfører at  musikkrådet også fungerer som høringsinstans når nye skolebyggprosjekter skal gjennomgås. Det har vært en lang prosess å komme i den posisjonen, sa Waage, og fortsatte: En viktig brikke i dette har vært utviklingen av NS 8178  - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Standarden skal sikre bedre musikklokaler og vil være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom.

En felles sjekkliste

De fleste som holdt innlegg under konferansen tok til orde for en felles sjekkliste; en oversikt over fasiliteter og byggetekniske egenskaper som må være på plass når det skal bygges nye skolebygg. Den oversikten blir utarbeidet i skrivende stund, men vi snakker i hovedsak volum, lager, garderober, sitteplasser, akustikk, teknikk og tilgang. I tillegg ble det altså stresset hvor viktig det er at kulturlivet er delaktig i planprosessen. Ingrid Brattset i Fornebupiloten mener at representanter for brukerne må involveres/involvere seg så tidlig som mulig, og sørge for at kravspesifikasjoner blir forankret på øverste politiske hold.

Kulturlivet har tradisjonelt sett ikke fått plass i planprosessene, men det er viktigere enn noen gang at vi tar plass. Kulturtankens innspillkonferanse for skolen som kulturarena var en suksess, målt i både oppmøte og faglig innhold. Det kan vise seg å bli en ”game changer” at et samlet kulturliv nå tar til orde for et felles verktøy for å bedre forholdene.

Disse holdt innlegg:

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken
Øystein Strand, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet
Kjell Moberg, Scenekunstbruket
Marit Jacobsen, styreleder i Kulturalliansen og direktør i Norsk Husflid
Iver Waage, fagkonsulent i Oslo musikkråd
Sigbjørn Solheim, kultursjef i Aurskog-Høland kommune
Elisabeth Ødegård Asplund, rektor på Skjønhaug Skole i Trøgstad kommune

Rhiannon Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen

Se hele konferansen her:

http://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2017/10/11/innspillskonferanse-skolen-som-kulturarena

 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART