Nye nettsider kommer snart

Vi jobber med å bygge nye nettsider, som innebærer at endel innhold på dagens sider ikke er oppdatert. Ta kontakt med oss hvis det er noe du savner. Nye nettsider kommer i mars!

Høringsnotater til Frivillighetsmeldingen og Kulturmeldingen

Her kan du lese vårt innspill til de to meldingene.

Frykter kutt i spillemidler

Selv om kulturbudsjettet inneholder flere gode grep, er Norsk musikkråd bekymret for at spillemidlene blir redusert i 2019. - Driftstilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner er noe av det som blir svekket hvis beregningene fra budsjettet står seg, sier Bjarne Dæhli.

Kraftløs inkludering

I Norge er det snart 1 million innvandrere og barn av innvandrerforeldre. Mange greier seg godt, mens en del sliter med utdannelse og jobb. Det kan føre til utenforskap og samfunnsproblemer. Det frivillige kulturlivet lokalt kan brygge broer og tilskynde integrering. Regjeringen vedgår og oppmuntrer til dette, men følger ikke opp med friske midler.

Innlegg: Utenlandske spillselskaper gambler med spilleavhengighet

Utenlandske pengespill er forbudt i Norge, og det er det gode grunner til!

Bli med med på momsaksjon under regjeringsforhandlingene!

I forlengelsen av at Frivillighetsmeldinga ble sluppet av Regjeringa 7. desember (Meld.St.10 (2018-2019): Frivilligheita – sterk, sjølstendig, mangfaldig), har Frivillig Norge tatt initiativ til markeringer utenfor hotellet de kommende regjeringsforhandlingene med KrF vil foregå. Dette for å synliggjøre på en positiv måte kravet fra frivilligheten om full og rettighetsbestemt momskompensasjon. 


Momskompensasjonen opp ytterligere 3 %

Som en følge av enigheten i forhandlingene om statsbudsjettet mellom regjeringen og KrF tirsdag kveld, plusses 50 mill. på budsjettet for 2019 i momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Godt begynt er halvt fullendt

Det er mye å glede seg over i regjeringens nye Frivillighetsmelding, særlig av det kultursektoren setter mest pris på: Konkrete tiltak. Grunnstøtten fra Bufdir og Frifond slås ikke sammen, og regjeringen vil vurdere mer støtte til drift fremfor prosjekter og gjennomføre piloter med noen tilskuddsordninger for utprøving av flerårige tilskudd. Det skal også sikres tilgang til egnede lokaler.

Verdiorientert kulturmelding

Kulturminister Trine Skei Grandes første stortingsmelding var det forbundet både glede og frykt med å legge frem, kunne statsråden fortelle til et forventningsfullt publikum på en svært så fullsatt Vega scene. Det skulle vise seg en noe generell melding, men likevel med klare oppfatninger om hvilken retning kulturpolitikken skal ta.


Ny forskrift for momskompensasjon

Kulturdepartementet innfører ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner 1. januar 2019.  Endringene bidrar til at små organisasjoner samlet vil motta noe mer midler i ordningen.

Vil gjøre folkemusikken pop igjen

Linda Dyrnes i FolkOrg mener det er en utbredt misforståelse at det å skulle ta vare på folkemusikken er det samme som å konservere den. Hun kan med tilfredshet fastslå at antall unge medlemmer i medlemslagene øker for hvert år som går, men er samtidig frustrert over hvor lite bevisst vi er vår egen tradisjonsmusikk.

NM for kor 2019 – Påmelding åpnet

Det er nå åpnet for påmelding til NM for kor som går av stabelen i Trondheim 11. - 13. oktober 2019. Det er Koralliansen som står bak mesterskapet. Koralliansen består av Ung i kor, Ung Kirkesang, Norges kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norsk Sangerforbund, Norsk sangerforum og FONOKO - foreningen norske kordirigenter.


Gir penger til menn som vil starte mannskor

28. september hadde mannskorfilmen «For vi er gutta» premiere i over 100 byer i Norge. Nå tilbyr Norges Korforbund 10 000,- kroner i støtte til menn som vil starte mannskor.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART