Styret velges av medlemsorganisasjonene på Musikktinget for to år av gangen.

Styret i Norsk musikkråd 2017 – 2019:

Styreleder Unni Færøvik

Korpsnett

Bjørgulv Borgundvaag

Norsk Viseforum

Erik Larsen

BandOrg

Ellen Persvold

FolkOrg

Mari Byrknes

Ung i Kor

1. vara Victoria Moldekleiv

AKKS 

Hovedtillitsvalgt Øyvind Nyvoll

Møter på vegne av de ansatte

 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART