Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt i deres medlemsbaserte virke.

Frifond organisasjons formål er å stimulere og nå ut til lokallag som er tilknyttet en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet. Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelse og gruppers virke på lokalt nivå. Musikkrådet fordeler midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler midlene til sine lokallag.
    
Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år.

Organisasjoner som ikke er medlemmer i Norsk musikkråd, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke tilskudd fra Frifond organisasjon.

Søknad for 2019 og rapport for 2018 har felles frist, 15. mars 2019.

 

/share/mime/48/excel.png Skjema for grunnlagstall og søknad Frifond organisasjon 2019
(fo_skjema-for-grunnlagstall-og-soeknad_2019.xlsx, 21kB)

/share/mime/48/msword.png Særattestasjon Frifond organisasjon 2019
(saeratteatasjon-fo-2019.docx, 120kB)

/share/mime/48/msword.png Søknadsskjema Frifond organisasjon 2019
(soknadsskjema-fo-2019.doc, 50kB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer Frifond organisasjon 2019
(retningslinjer-fo-2019.pdf, 106kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART