Norsk musikkråd forvalter Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner på vegne av Kulturdepartementet.

Alle landsdekkende musikkorganisasjoner kan søke om støtte til drift fra denne ordningen. Søknadsfrist er 15. februar året før, dvs at dersom du søker om tilskudd for 2020 er søknadssfristen 15. februar 2019.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fristen for å søke om driftsstøtte for 2020 er 15. februar 2019.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer
(retningslinjer-tilskudd-til-landsdekkende-musikkorganisasjoner-pr-feb2019.pdf, 102kB)

/share/mime/48/msword.png Søknadsskjema
(soknadsskjema-tilskudd-til-landsomfattende-musikkorganisasjoner-pr-feb-2019.doc, 46kB)

Fordelingsutvalg for perioden 2018 - 2019

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART